Opis sposobu realizacji monitorowania za pomocą systemy Zabbix:

Wdrożenie systemu można podzielić na 3 etapy:
Etap I:
Przed rozpoczęciem prac przeprowadzana jest analiza problemów oraz przegląd infrastruktury. Na podstawie wyników analizy podejmujemy decyzję o sposobie i zakresie implementacji oprogramowania:
– liczba serwerów;
– liczba urządzeń sieciowych;
– monitorowanie agentowe bądź bezagentowe;
– Podejście do monitorowania infrastruktury IT oraz usług
– oczekiwane sposoby powiadamiania o awarii.
Etap II:
Instalacja i podstawowa konfiguracja oprogramowania:
– instalacja systemu Zabbix i bazy danych MySQL;
– instalacja agentów (jeżeli monitorowanie realizowane jest agentowo);
– konfiguracja powiadomień.
Etap III:
Konfiguracja monitorowania:
– monitorowanie dostępności i obciążenia serwerów (Procesor, Pamięć, Dysk, Interfejs sieciowy);
– monitorowanie dostępności urządzeń sieciowych (dodatkowo monitorowanie wydajności, jeżeli urządzenia obsługują protokół SNMP);
– monitorowanie dostępności aplikacji, np. bazy danych, poczta internetowa, zasoby sieciowe, strona WWW.
Przykład realizacji:
– przedsiębiorstwo posiada 5 serwerów, 4 urządzenia sieciowe, 30 stacji użytkowników
– system Zabbix jest uruchamiany w konfiguracji monitorowania agentowego z powiadamianiem jednego użytkownika
– czas uruchomienia rozwiązania z podziałem na etapy:
  – Etap I i II: 1 dzień
  – Etap III: 2 dni