Monitorowania serwerów, oprogramowania i usług:

 

System Zabbix jest oprogramowaniem typu Open Source, czyli licencja na oprogramowanie jest zupełnie bezkosztowa. Zabbix jest zwykle instalowany na systemie operacyjnym Linux, np. CentOS. W takim przypadku przedsiębiorca ponosi jedynie koszty sprzętu, na którym system jest instalowany (komputer/serwer fizyczny bądź maszyna wirtualna) oraz koszt wdrożenia i przeszkolenia personelu w zakresie podstawowej lub administracyjnej obsługi systemu.
Podstawowe funkcje systemu Zabbix:
– aktywne monitorowanie dostępności i wydajności systemów, aplikacji i usług;
– monitorowanie dostępności urządzeń sieciowych;
– prezentacja aktualnych i historycznych wyników monitorowania w postaci wykresów;
– prezentacja trendów wykorzystania zasobów;
– automatyczne wykrywanie infrastruktury wirtualizacyjnej VMware;
– możliwość monitorowania agentowego oraz bezagentowego;
– powiadamianie użytkowników o wystąpieniu awarii.

System monitorowania logów pod kątem bezpieczeństwa (HIDS/SIEM):

 

 
System OSSEC jest oprogramowaniem typu Open Source. OSSEC jest instalowany na systemie operacyjnym Linux, np. CentOS. Oprogramowanie to służy do wykrywania anomalii w logach, na przykład wielokrotne próby logowania się użytkownika zakończone niepowodzeniem. Pozwala to na wykrycie próby włamania do systemu bądź aplikacji.
System OSSEC wyposażony jest przez producenta w zestaw reguł do monitorowania standardowych logów systemów operacyjnych Linux i Windows. Dodatkowo użytkownik może dodawać własne reguły lub modyfikować istniejące w celu dopasowania systemu do własnych potrzeb.
Podstawowe funkcje systemu OSSEC:
– aktywne monitorowanie anomalii w logach systemowych i aplikacyjnych;
– monitorowanie agentowe z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia z agentem;
– powiadamianie użytkowników o wystąpieniu nietypowej sytuacji.
Integracja z systemem OSSIM:
System OSSEC nie posiada własnego interfejsu graficznego. W celu prezentacji wyników monitorowania instalowany jest system OSSIM, który korzysta z agentów systemu OSSEC.